Digitalt tilbud: Temagruppe om samtaler med barn og unge om en sjelden diagnose

Målgruppe

Denne temasamtalen er en oppfølgingssamtale for foreldre som har deltatt på digitale brukerkurs fra Frambu i 2020 og 2021.

Mål for kurset

Frambu tilbyr alle foreldre som har deltatt på et av våre digitale brukerkurs en to-timers oppfølging der vi vil fordype oss i temaet “samtaler med barn om sjeldne diagnoser”. Det vil både handle om samtale med barn om egen diagnose, og å snakke med søsken.

Hva koster det å delta?

Våre digitale tilbud er gratis.

Invitasjon til å delta

Alle foresatte som har deltatt på digitalt brukerkurs i 2020 og 2021 og som er registrert med e-postadresse hos oss, vil motta en invitasjon til kurset på e-post. Skulle du likevel ikke motta e-post fra oss, ønsker vi at du kontakter oss på kurs@frambu.no eller tar kontakt med oss på telefon.

Dette tilbudet var opprinnelig planlagt som en temadag, men på grunn av få påmeldte har vi gjort den om til en totimers temagruppe i stedet. 

Alle som har meldt seg på vil motta en e-post med detaljert informasjon om oppkobling.