Digitalt tilbud: Samtaler med barn og unge om en sjelden diagnose

Digitalt tilbud: Samtaler med barn og unge om en sjelden diagnose

Målgruppe

Denne digitale kursdagen er for foreldre som har deltatt på digitale brukerkurs fra Frambu i 2020 og 2021.

Mål for kurset

Vi ønsker å styrke foresatte i kommunikasjon med barn om å ha en sjelden diagnose.

Frambu tilbyr alle foreldre som har deltatt på et av våre digitale kurs et digitalt dagskurs der vi vil fordype oss i temaet “samtaler med barn om sjeldne diagnoser”. Det vil både handle om samtale med barn om egen diagnose, og å snakke med søsken.

Kurset vil bestå av forelesninger, samtaler og praktiske øvelser i grupper. Se programmet for detaljer om tider for forelesninger og gruppesamtaler. De som får plass på kurset vil motta e-post med detaljert informasjon om oppkobling.

Hva koster det å delta?

Våre digitale tilbud og kurs er gratis. Dersom du er i arbeid og har fast og varig omsorg for en person med diagnose, kan du i en del tilfeller få opplæringspenger. Les om muligheten til å søke om opplæringspenger her.
Ta kontakt med Eva Løvdahl på e-post: kurs@frambu.no dersom du ønsker å søke om opplæringspenger.

Invitasjon til å delta

Alle foresatte som har deltatt på digitalt brukerkurs i 2020 og 2021 og som er registrert med e-postadresse hos oss, vil motta en invitasjon til kurset på e-post. Skulle du likevel ikke motta e-post fra oss, ønsker vi at du kontakter oss på kurs@frambu.no eller tar kontakt med oss på telefon.