Måltid med bistand

Ernæring og utviklingshemming

Vi inviterer til webinar om ernæring og utviklingshemming torsdag 8. oktober fra kl 9 til kl 11.
.

Målgruppe
  • Ansatte som yter helse- og omsorgstjenester til voksne med utviklingshemming
  • Klinisk ernæringsfysiologer og andre som arbeider med ernæringsfaglige oppgaver for personer med utviklingshemming
  • Andre interesserte
    .
Mål for webinaret

Gjennom innlegg og erfaringsutveksling ønsker vi å gi deltakerne økt kunnskap om systematisk ernæringsarbeid for personer med utviklingshemming.
.

Program

09.00-09.10
Introduksjon ved Marianne Nordstrøm fra Frambu

09.10-09.30
Ernæringsarbeid på dagsenter ved Wenche Emblem fra Radarveien dagsenter

09.30-09.50
Refleksjon og erfaringsutveksling

09.50-10.35
Retten til et helsefremmende kosthold til personer med utviklingshemning. Presentasjon av resultater og erfaringer fra HEL-KOST prosjektet ved Ellen Ersfjord fra Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs Hospital

10.35-10-50
Etablering av læringsnettverk om ernæring og utviklingshemming i
Trøndelag ved May-Britt Næss Strand fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester

10.50-11.00
Oppsummering og avslutning

Vil du være med?

Meld deg på webinaret her

Når du har registrert deg, vil du få tilsendt lenke og passord til webinaret til e-postadressen du oppgir. Benytt dette for å følge webinaret når det starter. Første innlegg starter kl. 09.00, så koble deg gjerne på noen minutter før.

Hvis ikke du har installert Zoom fra før, kan du enkelt gjøre det ved å følge veiledningen som kommer opp når du trykker på lenken.

.
Velkommen til webinar!

.