Europeisk samling på Frambu (FEWS)

Frambu is hosting an international Williams camp this week.
The camp is organised by FEWS (European Federation Williams Syndrome) in collaboration with The Frambu Foundation. The project is funded by Erasmus+ European Youth.

 

Denne uken gjennomføres det en europeisk samling på Frambu. Samlingen er en leir for personer i Europa med Williams’ syndrom, og er i regi av FEWS (European Federation Williams Syndrome) i samarbeid med Stiftelsen Frambu.
Prosjektet støttes av Erasmus+ Aktiv ungdom.
Aktiv Ungdom er en del av Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet.

Det er ikke anledning til å søke Frambu om å delta, da dette er et kurs som allerede er fulltegnet og administrert av FEWS.