""

Familier med innvandrerbakgrunn i møte med helsetjenestene 

Mennesker med innvandrerbakgrunn kan oppleve det utfordrende å få tilgang til og navigere i helsetjenestene, og noen opplever å bli behandlet annerledes enn etnisk norske familier. Noen innvandrergrupper i Norge har også svake generelle digitale ferdigheter. Dette gjør det vanskelig å finne kvalitetssikret digital helseinformasjon som fremmer helse og forebygger sykdom, mestre digitale helsetjenester og bruke elektroniske verktøy i oppfølging av egen helse og sykdom.

På bakgrunn av dette, inviterer Frambu til en serie med fire webinarer i løpet av 2022 med temaet innvandrerfamilier i møte med helsetjenestene.
.

Webinar 1 arrangeres onsdag 6. april kl 14.30-15.30

Da presenterer Shahrzad Arfa fra Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo universitetssykehus funn fra doktoravhandlingen sin “Experiences of immigrant parents and their children with disabilities interacting with the Norwegian health and rehabilitation services.

Webinaret er rettet mot fagpersoner og andre som yter tjenester til personer med innvandrerbakgrunn, men andre interesserte er også velkommen til å delta.
.

Vil du være med?

Meld deg på her!

.