Fatigue hos barn med en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse

Fatigue hos barn med en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse

Målgruppe

Vi inviterer til fagkurs rettet mot fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med barn og unge som har en sjelden diagnose som medfører fysisk funksjonsnedsettelse. Pårørende kan også melde seg på.

Mål for fagkurset

Fagkurset vil ha fokus på symptomer som kan være mindre kjente, og hvordan dette kan påvirke hverdagen og behov for tilrettelegging og tiltak. Vi ønsker samtidig å styrke deltakernes kunnskap om fatigue hos barn og unge med sjeldne diagnoser som medfører fysisk funksjonsnedsettelse.

Dette fagkurset går over en halv dag. Mer informasjon om tidspunkt og innhold i fagkurset publiseres her når det er klart. Påmeldingsskjema og praktisk informasjon kommer i løpet av høsten 2021.