Kvinne som holder rundt barn på fanget

Foreldre på vakt (regionalt kurs for Helse Nord)

Kurssted: Hansine Hansens vei 92, 9019 Tromsø 

Målgruppe er foresatte til barn og unge (0 – 18 år) som har en diagnose/sykdom som krever kontinuerlig oppmerksomhet, for eksempel diagnoser som innebærer:

  • komplekse medisinske utfordringer, med akutt sykdom og/eller anfall
  • raskt fremadskridende forløp, med gradvis forverring av symptomer
  • atferdsutfordringer, hvor barnet lett havner i farlige situasjoner eller kan skade seg selv og andre

Innhold
Målet med kurset er å styrke foresatte i deres omsorgsrolle ved å sette fokus på vanlige reaksjoner og egenomsorg. Det vil bli lagt til rette for å stille spørsmål og dele erfaringer i mindre grupper. Se program for mer informasjon.

Praktisk informasjon
Det er ingen kursavgift, kun utgifter til lunsj dersom det er ønskelig. Det er mulig å søke om dekking av reiseutgifter fra Pasientreiser, se https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser eller ring Pasientreiser på telefon 05515. Kurset oppfyller ikke kravene til opplæringspenger. Yrkesaktive kan eventuelt søke arbeidsgiver om velferdspermisjon. Det er ikke anledning til å ta med barn på kurset.

Sted
Kurset blir holdt i Hansine Hansens vei 92 i Tromsø (BUPA-bygget ved Universitetssykehuset i Nord-Norge)

Det er mulig å delta via videokonferanse i barnehabiliteringstjenestens lokaler i Hammerfest ved å melde seg på via telefon 78 42 16 20.

Hjertelig velkommen til kurs!