Kvinne som holder rundt barn på fanget

Digitalt kurs: Foreldre på vakt (regionalt kurs for Helse Nord)

Frambu arrangerer kurset i nært samarbeid med Habilitering for barn og unge i Tromsø og Barnehabiliteringen Finnmarkssykehuset.

På grunn av risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å gjennomføre kurset digitalt.
Det vil derfor bli anledning til å delta via Zoom. Zoom fungerer på de fleste digitale enheter og er enkelt å laste ned. Du mottar en lenke til zoom-møtet på e-post når du melder deg på.

Her er en kort instruksjonsvideo til Zoom på engelsk

Målgruppe
Foresatte til barn og unge (0 – 18 år) som har en diagnose/sykdom som krever kontinuerlig oppmerksomhet, for eksempel diagnoser som innebærer:

• komplekse medisinske utfordringer, med akutt sykdom og/eller anfall
• raskt fremadskridende forløp, med gradvis forverring av symptomer
• atferdsutfordringer, hvor barnet lett havner i farlige situasjoner eller kan skade seg selv og andre

Innhold
Målet med kurset er å styrke foresatte i deres omsorgsrolle ved å sette fokus på vanlige foreldrereaksjoner og egenomsorg. Det vil bli lagt til rette for å dele erfaringer i mindre grupper. Se programmet for tidspunkter og detaljert innhold.
Kurset oppfyller ikke kravene til opplæringspenger. Yrkesaktive kan eventuelt søke arbeidsgiver om velferdspermisjon.

Påmeldingsfrist er 14. oktober. Meld deg på her: