Frambukonferansen 2023

Hva er Frambukonferansen?

Torsdag 1. juni 2023 arrangeres Frambukonferansen.
Dette er en årlig konferanse som har som mål å øke oppmerksomheten og kunnskapen om sjeldne diagnoser, og være en arena for nettverksbygging.

Hvem er konferansen for?

Målgruppene for konferansen er mennesker med en sjelden diagnose, familiene deres, fagpersoner og tjenesteytere. Frambukonferansen er også aktuell for politikere, journalister og andre som er engasjert i dette feltet.

Praktisk informasjon

Her vil det komme informasjon om tid og innhold i programmet, samt annen praktisk informasjon og påmelding.

 

.