Samtale med symboler og tegn

Frambukonferansen 2023 Sjelden kommunikasjon – å forstå og bli forstått

Hva er Frambukonferansen?

Dette er en årlig konferanse med ulikt tema fra år til år, som har som mål å øke oppmerksomheten og kunnskapen om sjeldne diagnoser, og være en arena for nettverksbygging.

Torsdag 1. juni arrangeres Frambukonferansen 2023, som har temaet Sjelden kommunikasjon – å forstå og bli forstått.
.

Tema for årets Frambukonferanse

Språk er grunnleggende viktig for oss mennesker. Språket gir oss muligheter til å formidle behov, men også til å etablere og vedlikeholde sosial kontakt. Samtidig er språk en viktig del av identiteten vår.
Mange mennesker med en sjelden diagnose har utfordringer med kommunikasjon, språk og tale. Slike utfordringer kan legge store begrensninger på livsutfoldelse og deltakelse på mange arenaer, og dermed også på livskvaliteten. I tillegg kan vanskene medvirke til at grunnleggende menneskerettigheter ikke blir ivaretatt.

Gjennom faglige bidrag, samtaler og personlige historier vil vi forsøke å svare på disse spørsmålene:

• Hvor vanlig er språk- og kommunikasjonsforstyrrelser hos mennesker med sjeldne diagnoser?
• Hvilke følger kan slike forstyrrelser gi?
• Hvordan kan disse forstyrrelsene avhjelpes?
• Hvordan kan dagens teknologiske utvikling bidra til å gjøre effekten av disse forstyrrelsene mindre?

Se programmet for nærmere tider og innhold.
Programmet starter kl. 09.00 og vi avslutter kl. 15.00.
Registrering i resepsjonen på Frambu eller digital oppkobling fra kl. 08.30.
.

Hvem er konferansen for?

Årets Frambukonferanse henvender seg til forskere, lærere, spesialpedagoger, logopeder, helsepersonell og andre fagpersoner som møter mennesker med en sjelden diagnose og en kommunikasjonsvanske i sitt daglige virke. Vi håper også personer som har en sjelden diagnose og familiene deres vil finne konferanseprogrammet relevant og interessant.
Frambukonferansen er også aktuell for politikere, journalister og andre som er engasjert i dette feltet.

 

Opptak av årets konferanse

Under kan du se opptak av årets konferanse. Sendingen starter på 29.45.

 

 

 

Kommunikasjon og samtale med bruk av Ipad