Frambu seen from above

Frambukonferansen 2024

Hva er Frambukonferansen?

Dette er en årlig konferanse med ulikt tema fra år til år, som har som mål å øke oppmerksomheten og kunnskapen om sjeldne diagnoser, og være en arena for nettverksbygging.

Tema for årets konferanse kommer når det er avklart. 

 

Hvem er konferansen for?

Frambukonferansen henvender seg til ulike fagpersoner som møter mennesker med en sjelden diagnose i sitt daglige virke. Vi håper også personer som har en sjelden diagnose og familiene deres vil finne konferanseprogrammet relevant og interessant.
Frambukonferansen er også aktuell for politikere, journalister og andre som er engasjert i dette feltet.

Påmeldingsskjema kommer her