Friedreichs ataksi (FRDA) (digitalt fagkurs)

Torsdag 18. januar 2024 holder Frambu et digitalt fagkurs om Friedreichs ataksi (forkortes ofte FRDA eller FA).

Hvem er fagkurset for?

Fagkurset er rettet mot fagpersoner og tjenesteytere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Personer med diagnosen og pårørende kan også melde seg på.

Hva ønsker vi med fagkurset?

Vi ønsker å gi oppdatert medisinsk informasjon om oppfølging og behandling. Det vil være flere aktuelle tema som:

  • ny behandling
  • smerter
  • søvn
  • transisjon (overgang)
  • logopedi
  • kognitiv funksjon

Se programmet for nærmere innhold.

Presentasjoner:

2024 friedreichs ataksi kogn funk og psyk helse

2024 18.januar fysioterapi kaja 2

Frda gryline

Friedreich frambu jan24 uio master

Friedreichs ataxi søvn frambu fagdag 180124

Smerter ved friedreichs ataksi frambukurs jan 2024

 

Vil du delta?

Meld deg på her: