Friedreichs ataksi (FRDA) (digitalt fagkurs)

Torsdag 18. januar 2024 holder Frambu et digitalt fagkurs om Friedreichs ataksi (FRDA).

Hvem er fagkurset for?

Fagkurset er rettet mot fagpersoner og tjenesteytere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Personer med diagnosen og pårørende kan også melde seg på.

Hva ønsker vi med fagkurset?

Vi ønsker å gi oppdatert medisinsk informasjon om oppfølging og behandling. Det vil være flere aktuelle tema som:

  • smerter
  • søvn
  • transisjon (overgang)
  • fatigue  (utmattelse)
  • kognitiv funksjon

Program med nærmere detaljer kommer