Gjestekurs NK-SE

Denne uken holder Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE) gjestekurs på Frambu.

Gjestekurs fra andre sjeldensentra

Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper. Disse kursene står oppført i kurskalenderen vår som gjestekurs.

Spørsmål om kurset må rettes til det aktuelle senteret.

Se video fra kurset (krever passord)