Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsfortyrrelser og hypersomnier

Se video fra kurset her (krever passord):

 

Denne uken holder Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier gjestekurs på Frambu

Les mer om kurset her

Les mer om Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier her

.
Gjestekurs fra andre sjeldensentra
Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper. Disse kursene står oppført i kurskalenderen vår som gjestekurs. Spørsmål om kurset må rettes til det aktuelle senteret.