Gjestekurs – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)

Denne uken holder Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) tredagers gjestekurs på Frambu (mandag ettermiddag, programstart tirsdag morgen, avreise torsdag etter programslutt).

Gjestekurs fra andre sjeldensentra
Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper. Disse kursene står oppført i kurskalenderen vår som gjestekurs.

Spørsmål om kurset må rettes til det aktuelle senteret.