Gjestekurs på Frambu -TRS

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser holder Gjestekurs på Frambu denne uken.

Her finner du informasjon om TRS sin kurskalender

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli.

Gjestekurs fra andre sjeldensentra
Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper. Disse kursene står oppført i kurskalenderen vår som gjestekurs. Spørsmål om kurset må rettes til det aktuelle senteret.