Gjestekurs på Frambu -NevSom (Avlyst)

Denne uken holder NevSom gjestekurs på Frambu. Gjestekurset er dessverre avlyst. 

Her finner du informasjon om kurset 

Dette kurset er avlyst.

 

Gjestekurs fra andre sjeldensentra
Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper. Disse kursene står oppført i kurskalenderen vår som gjestekurs. Spørsmål om kurset må rettes til det aktuelle senteret.