AVLYST -Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Gjestekurset er avlyst.
Denne uken holder NKSE kurs på Frambu.

Les mer om NKSE her. 

Gjestekurs fra andre sjeldensentra
Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper. Disse kursene står oppført i kurskalenderen vår som gjestekurs. Spørsmål om kurset må rettes til det aktuelle senteret.