TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerer gjestekurs på Frambu disse dagene

Les mer om TRS her

 


Gjestekurs fra andre sjeldensentra
Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper. Disse kursene står oppført i kurskalenderen som gjestekurs. Spørsmål om kurset må rettes til arrangøren.