Leve NÅ: Helgesamling for familier som har mistet barn

Leve Nå – enhet for samhandling, livskvalitet og lindring inviterer til helgesamling for familier som har mistet barn

Helgesamlingen er et tilbud til familier etter barnets død, og gir familien mulighet til å møte andre i samme situasjon og få kunnskap om sorgreaksjoner og mestringsstrategier. Det vil bli lagt vekt på informasjon, samtaler, fellesskap, aktiviteter og ro.
Det er ikke en forutsetning at familien har fått andre tilbud fra Leve NÅ for å delta på helgesamlingen.

Hvordan delta?

Helgesamlingen er for foreldre, søsken og eventuelt andre nære personer. For å lese mer om dette oppholdet, hvordan man søker om plass, samt søknadsfrist, les her: Helgesamling for familier som har mistet barn.

Hva er Leve NÅ?

Stiftelsen Frambu har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å etablere og drive en lindrende enhet. Leve NÅ gir tilbud til familier med barn (0-18 år) med genetiske, medfødte og ervervede tilstander som er livstruende eller livsbegrensende, samt deres familier og tjenesteytere. Les mer om Leve NÅ og våre tilbud på nettsiden levenaa.no