Bilde av minoritetsfamilie

Hvordan kan vi møte familier med innvandrerbakgrunn?

Familier med innvandrerbakgrunn kan oppleve det som utfordrende å finne frem og få tilgang til helsetjenester. Noen opplever også å bli behandlet annerledes enn etnisk norske familier. Dette er utfordrende. Vi arrangerer derfor et webinar for å se nærmere på hva vi kan gjøre med dette.

Webinaret holdes torsdag 10. november kl. 14.30 – 15.30.

Her får du møte ergoterapeut Jannike Ingvaldsen og fysioterapeut Aud Eva Tjønneland fra bydel Stovner i Oslo. De møter mange familier med innvandrerbakgrunn og barn med en funksjonsnedsettelse i sitt arbeid. Sammen med helsesykepleier Stine Eugenie Hansen fra Frambu, vil de blant annet snakke om følgende:

• Hvordan kan vi møte disse familiene?
• Hvilke behov har familiene for informasjon?
• Hvordan oppleves samarbeidet med spesialisthelsetjenesten?
• Hvordan har familiene opplevd å delta på kurs på Frambu?

Webinaret retter seg først og fremst mot fagpersoner i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, men andre fagpersoner på ulike tjenestenivå er også velkommen til å delta.

Påmeldingsfrist er 10. november.
.

Her finner du påmelding til webinaret

.
Etter at du har meldt deg på, får du tilsendt en e-post med lenke til sendingen. Logg deg gjerne på noen minutter før webinaret begynner.

.
Velkommen til webinar!

 

Bilde som viser tre voksne som sitter ved et bord og snakker