Duchennes muskeldystrofi – Hvordan tilrettelegge skolehverdagen?

Dette kurset skal gi deg grunnleggende kunnskap om diagnosen, og bidra til at du tar kunnskapsbaserte valg og tilrettelegger slik at eleven med Duchennes muskeldystrofi får en best mulig skolehverdag.

Målgruppe: Ledelse, lærere og assistenter som har ansvar for en elev med Duchennes muskeldystrofi.

Varighet:
Ca. 1,5 time

Nettkurset henvender seg primært til de som jobber i grunnskolen, men deler av kurset vil kunne være egnet også oppover i videregående skole.

Vi anbefaler at de som jobber rundt samme elev, setter av tid i fellesskap og drøfter hvordan det dere har lært om diagnosen kan være nyttig i arbeidet med deres elev.