Hvordan tilrettelegge skolehverdagen for elever som har Duchennes muskeldystrofi?

Andreas Eikin - FOTO: MARKUS OLSEN / NRK

Hensikt:

Nettkurset skal gi deg som møter en elev med Duchennes muskeldystrofi grunnleggende kunnskap om diagnosen. Kurset skal bidra til at du skal ta kunnskapsbaserte valg og tilrettelegge slik at eleven får en best mulig skolehverdag.

Målgruppe:

Ledelse, lærere og assistenter som har ansvar for en elev med Duchennes muskeldystrofi. Nettkurset henvender seg primært til de som jobber i grunnskolen, men deler av kurset vil kunne være egnet også oppover i videregående skole.

Varighet:

Kurset tar ca. 1,5 time å gjennomføre

 

Ta kurset her:

Hvordan tilrettelegge skolehverdagen for elever som har Duchennes muskeldystrofi?