Hvorfor er helsekompetanse så viktig?

Er du opptatt av helsefremming, sykdomsforebygging og hvordan vi som jobber i helsetjenesten på best mulig måte kan legge til rette for å økt helsekompetanse? Eller lurer du på hvorfor helsekompetanse er viktig? Da kan dette lunsjwebinaret være noe for deg.

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser inviterer i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) til et webinar 12. mai kl. 11.00 – 12.00.

Tema er helsekompetanse og hvordan vi kan jobbe for å styrke brukere, pasienter og pårørendes helsekompetanse.

Helsekompetanse handler om hvordan vi tilegner oss, forstår og bruker helseinformasjon på en måte som gagner egen helse. Det handler om å ta avgjørelser relatert til hvordan forebygge eller behandle sykdom, kontakte helsetjenester når det er nødvendig og vite hvilke helsefremmende tiltak som opprettholder eller forbedrer livskvaliteten gjennom livet.

I webinaret møter vi Una Stenberg som både forsker på og til daglig jobber med å styrke helsekompetanse hos mennesker med sjeldne diagnoser og deres pårørende. Med seg har hun brukerrepresentantene Camilla Pedersen og Christian Arneberg. De vil dele sine tanker om hvordan de forstår helsekompetanse, og om hvordan de ønsker å bli møtt i helsetjenesten. Anita Røyneberg Alvheim og Hilde Blindheim Børve, begge spesialrådgivere ved NK LMH, vil avrunde webinaret med sine refleksjoner om hvorfor helsekompetanse er et så sentralt begrep i helsepedagogikken.

Deltakelse er gratis.

Klikk på denne lenken for å komme til webinaret. 

Velkommen til webinar!