Illustrasjon av person med sjelden diagnose og nettverket rundt

Sjeldne diagnoser (introduksjonskurs)

Målgruppe

Fagpersoner som kan møte personer med sjeldne diagnoser i jobben sin, studenter i helse-, sosial- eller pedagogutdanning og andre som ønsker en kort, grunnleggende innføring i sjeldne diagnoser.

 
Hensikt

Kurset gir deg et verktøy for å finne kunnskap og forstå situasjonen til personer med en sjelden diagnose. Slik kan du bli en faglig ressursperson for personen, de pårørende og andre fagpersoner.

 
Innhold

Forskning viser at det er manglende kunnskap og innsikt om sjeldne diagnoser på alle deler av tjenesteapparatet. Dette kan føre til feilbehandling og lite tilpasset oppfølging. Personer med en sjelden diagnose og deres pårørende opplever ofte dette som frustrerende og skremmende.

Ingen forventes eller har mulighet til å være oppdatert på alle sjeldne diagnoser til enhver tid, men det er viktig å vite hvor du kan finne kunnskap og erfaring når du trenger det. Dette kurset gir et innblikk i utfordringer du som fagperson kan komme til å stå overfor og forslag til hvor du kan finne kunnskap og erfaring.

 
Praktisk informasjon

Kurset er gratis og tar ca 45 min å gjennomføre.

 
Gå til kurset