JNCL og fysisk aktivitet

Nettkurset JNCL og fysisk aktivitet gir deg en medisinsk innføring i diagnosen juvenil nevronal ceroid lipofuscinose, og viser deg hvordan du kan tilrettelegge for fysisk aktivitet for barn og unge med synstap og demens. Kurset er laget i samarbeid med Statped, Beitostølen helsesportsenter og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Nettkurset ligger på læringsportalen sjelden.no.

Kurset inneholder mange praktiske eksempler på tilrettelegging, og kan tas i sin helhet eller brukes som et oppslagsverk. Selv om målgruppen for kurset er skolepersonell som har elever med JNCL, kan kurset også passe for deg som har elever med andre diagnoser som gir synstap.