Gutt med Klinefelters syndrom skriver på tavla

Klinefelters syndrom: Tilrettelegging på skolen

Målgruppe

Lærere, assistenter, SFO-ansatte, karriereveiledere, veiledere i NAV


Hensikt

Dette kurset gir deg kunnskap om hva Klinefelters syndrom er, hvilke utfordringer diagnosen kan medføre og hvordan du kan tilrettelegge for elever med diagnosen på skolen.

Innhold

Kurset er delt inn i fem deler med videoforedrag og oppgaver. Her får du innsikt i hvilke utfordringer som er vanlige hos gutter med Klinefelters syndrom og hvordan du kan hjelpe guttene med disse utfordringene.


Pra
ktisk informasjon

Kurset er gratis og tar ca 1,5 timer å gjennomføre.

Du velger selv om du vil ta kurset med eller uten kursbevis.

 

Gå til kurset