Kognitiv funksjonsnedsettelse ved sjeldne diagnoser som medfører sammensatte medisinske utfordringer/ fremadskridende forløp

Onsdag holder Frambu fagkurs som planlegges gjennomført både digitalt og med fysisk oppmøte.
Familier som har fått plass på ukens brukerkurs er automatisk påmeldte.

Hvem er fagkurset for?

Dette fagkurset handler om kognitiv funksjonsnedsettelse ved sjeldne diagnoser som medfører sammensatte medisinske utfordringer/fremadskridende forløp, og er rettet mot fagpersoner som arbeider med barn med diagnoser i målgruppen. Fagkurset er også relevant for pårørende.
Fagkurset vil passe for noen, men ikke alle, innenfor de aktuelle diagnosegruppene.

Hva ønsker vi med fagkurset?

Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om kognitiv funksjon og gi innsikt i hvordan sammensatte medisinske utfordringer og fremadskridende forløp kan påvirke barnets kognitive utvikling. Programinnholdet kommer på denne siden nærmere kursstart.

Påmeldingsskjema med praktisk informasjon til deltakere blir lagt ut her i løpet av høsten 2023.