Illustrasjonbilde, to mennesker som holder hender nærbilde

Kurs for besteforeldre

Målgruppe

Besteforeldre til barn med en sjelden diagnose.

Mål for kurset
Å gi informasjon om å leve med et barn med en sjelden diagnose i familien og styrke besteforeldrenes rolle. Det blir også mulig å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Programmet for dette kurset er likt det vi hadde på besteforeldrekurset i 2017, som fikk veldig gode tilbakemeldinger.

Les mer om kurs på Frambu her

Finansering
Mat, overnatting og aktiviteter dekkes av Frambu.

Yrkesaktive besteforeldre vil som hovedregel ikke få opplæringspenger, men kan søke NAV om dette dersom de har regelmessig og omfattende omsorg for barnet med diagnose. (Det er ikke nok å være i familie eller ha et nært forhold.) Alternativt kan yrkesaktive besteforeldre for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn.