Høstfarger rundt Frambu

Leve NÅ -enhet for samhandling, livskvalitet og lindring: Familieopphold

Leve NÅ inviterer til femdagers familieopphold for familier med barn med livstruende og livsbegrensende tilstander. Familieoppholdet er for foreldre, søsken og barn med aktuelle diagnoser. Besteforeldre/andre nære pårørende og støttepersoner/tjenesteytere kan også søke om å delta

Hva er Leve NÅ?

Stiftelsen Frambu har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å etablere og drive en lindrende enhet. Familieoppholdet har til hensikt å gi familien mulighet til å møte andre i samme situasjon og til å adressere konkrete problemstillinger som er viktig for dem i hverdagen. Program for uken tilpasses den enkelte familie, og utarbeides i samarbeid med lokalt tjenesteapparat.

Les om Leve NÅ og våre tilbud på nettsiden levenaa.no