Leve NÅ -enhet for samhandling, livskvalitet og lindring: Familieopphold

Leve NÅ inviterer til femdagers familieopphold for familier med barn med livstruende og livsbegrensende tilstander. Det er ikke en forutsetning at familien har fått andre tilbud fra Leve NÅ for å delta på familieoppholdet på Frambu. Familieoppholdet er for foreldre, søsken og barn med aktuelle diagnoser.

Hva er Leve NÅ?

Stiftelsen Frambu har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å etablere og drive en lindrende enhet. Familieoppholdet har til hensikt å gi familien mulighet til å møte andre i samme situasjon og til å adressere konkrete problemstillinger som er viktig for dem i hverdagen. Program for uken tilpasses den enkelte familie, og utarbeides i samarbeid med lokalt tjenesteapparat.

Les om Leve NÅ og våre tilbud på nettsiden levenaa.no