Leve NÅ -enhet for samhandling, livskvalitet og lindring: Helgesamling

Leve NÅ inviterer til helgesamling for familier som har mistet barn med en genetisk, medfødt eller ervervet tilstand. 

Helgesamlingene er for foreldre/foresatte, søsken og andre nære pårørende. Les om Leve NÅ på nettsiden levenaa.no

Hva er Leve NÅ?

Stiftelsen Frambu har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å etablere og drive en lindrende enhet. Familieoppholdet har til hensikt å gi familien mulighet til å møte andre i samme situasjon og til å adressere konkrete problemstillinger som er viktig for dem i hverdagen. Program for uken tilpasses den enkelte familie, og utarbeides i samarbeid med lokalt tjenesteapparat.