Leve NÅ -Enhet for samhandling, livskvalitet og lindring

Denne uken har Leve NÅ -Enhet for samhandling, livskvalitet og lindring et Familieopphold på Frambu senter. 

Mer om Leve NÅ finner du på nettsiden levenaa.no

Leve NÅ er et nasjonalt tilbud til barn med livstruende og livsbegrensende tilstander, deres familie og tjenesteapparat. Kjernen i tilbudet er å styrke kompetanse på fagfeltet barnepalliasjon og bidra til samhandling og koordinering av tjenester, til det beste for barnet og familien. Tilbudet baseres på en helhetlig, tverrfaglig og familiesentrert tilnærming og tilpasses hvert enkelt barn og familie, i nær samhandling med lokale og regionale tjenesteytere.

Se Leve NÅ sin Aktivitetskalender for nærmere informasjon om familieoppholdet.