Leve NÅ: Helgesamling Duchennes muskeldystrofi DMD-UNG

Gjestekurset denne helgen holdes av Leve NÅ -enhet for samhandling, livskvalitet og lindring, Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid og Foreningen for muskelsykes ungdom (FFMU), som fått midler til et prosjekt de har kalt DMD-UNG.

Prosjektet handler om overgang fra barn til voksen, livskvalitet og behov for barnepalliativ støtte til ungdom og unge voksne med Duchennes muskeldystrofi.

Er du interessert i å vite mer?

Les om prosjektet på Leve NÅ sin nettside levenaa.no

Helgesamlingen er en del av prosjektet DMD-UNG, og du finner mer informasjon i Leve NÅ sin Aktivitetskalender.