Leve NÅ: Opphold for familier med barn med livstruende og livsbegrensende tilstander

Leve Nå – enhet for samhandling, livskvalitet og lindring inviterer til femdagers familieopphold for familier med barn med livstruende og livsbegrensende tilstander.


Familieoppholdet har til hensikt å gi familien mulighet til å møte andre i samme situasjon, og til å adressere konkrete problemstillinger som er viktige for dem i hverdagen. Program for uken tilpasses den enkelte familie.

Hvordan delta?

Familieoppholdet er for foreldre, søsken og barn med aktuelle diagnoser.
Du finner mer informasjon og søknadsskjema på nettsiden levenaa.no under Aktivitetskalender og Familieopphold 2.-6. mai 2022.

Hva er Leve NÅ?

Stiftelsen Frambu har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å etablere og drive en lindrende enhet. Leve NÅ gir tilbud til familier med barn (0-18 år) med genetiske, medfødte og ervervede tilstander som er livstruende eller livsbegrensende, samt deres familier og tjenesteytere.