Utleid til forening

Utleid til forening

Foreningen for hjertesyke barn har leid seg inn på Frambu denne uken
“LHL leir for hjertesyke barn”

Les mer om Foreningen for hjertesyke barn her