Utleid til forening

Foreningen for hjertesyke barn har leid seg inn på Frambu denne uken
“LHL leir for hjertesyke barn”

Les mer om Foreningen for hjertesyke barn her