Voksen med diagnosen som tar ut en skjorte fra klesskapet

Limb-girdle muskeldystrofi i voksen alder

.
Målgruppe

Denne korte introduksjonen er laget for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester og saksbehandlere i NAV og kommune, men innholdet er åpent for alle interesserte.

Innhold

Her finner du grunnleggende innformasjon om diagnosen

  • Hva er Limb-girdle muskeldystrofi?
  • Hjelpemidler og tilrettelegging
  • Dagliglivets aktiviteter (ADL)
  • Psykiske utfordringer
Praktisk informasjon

Kurset er gratis og tar ca 10 minutter å gjennomføre.

Innholdet er laget av fagpersoner fra Norsk kompetansesamarbeid om nevromuskulære sykdommer

.