Medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer

Medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer

Målruppe
Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med personer med aktuelle diagnoser. Pårørende kan også delta.

Mål for fagkurset
Å øke deltagernes kunnskap om medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer, samt oppfølging og behandlingsmuligheter.

Fagkurs på Frambu
Her kan du lese mer om hva fagkurs på Frambu innebærer.
Påmeldingsskjema kommer på denne siden senere.