Medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer

Medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer

Målruppe
Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med personer med aktuelle diagnoser. Pårørende kan også delta.

Mål for fagkurset
Å øke deltagernes kunnskap om medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer, samt oppfølging og behandlingsmuligheter.

Påmelding og informasjon
For å delta på kurset på Frambu, må du fylle ut påmeldingsskjemaet nedenfor. Deltakelse koster 500 kroner, som inkluderer lunsj, kaffepauser, kursmateriell og kursbevis.

Hvis du ikke har anledning til å komme til Frambu, tilbyr vi også deltakelse digitalt (gratis).

Dersom smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, vil fagkurset gjennomføres kun digitalt. 

Nærmere informasjon og påmeldingsskjema kommer senere.