Gutt med diagnosen som leker

Digitalt fagkurs: Medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med personer med aktuelle diagnoser eller som ønsker å lære mer om bevegelsesforstyrrelser.
Pårørende som ikke er påmeldt brukerkurset er også velkommen til å melde seg på dette fagkurset. Personer som deltar på brukerkurset Nevrodegenerative jernavleiringssykdommer er automatisk påmeldt dette fagkurset, og deltar samlet på Frambu. 

Mål for fagkurset

Å øke deltagernes kunnskap om medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer, samt oppfølging og behandlingsmuligheter.

Aktuelle diagnoser
 • Nevrodegenerative jernavleiringssykdommer (NBIA)
 • PLA2G6-assosiert nevrodegenerativ sykdom (PLAN)
  -Atypisk nevroaksonal dystrofi (aNAD)
  -Infantil nevroaxonal dystrofi (iNAD)
  -Dystonisk parkinsonisme
 • Pantotenate kinase-assosiert nevrodegenerativ sykdom (PKAN)
 • Aceruloplasminemi
 • Beta-propeller protein-assosiert nevrodegenerasjon (BPAN)
 • CoPAN
 • COASY-protein-assosiert nevrodegenerasjon
 • Fettsyre-hydrolakse-assosiert nevrodegenerasjon (FHAN)
 • Kufor-Rakebs syndrom
 • Mitokondrielt membranprotein-assosiert nevrodegenerasjon (MPAN)
 • Nevroferritinopati
 • Seitelbergers sykdom
 • Woodhouse-Sakatis syndrom

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på om kurset er aktuelt for deg.

Påmelding og informasjon

For å delta på fagkurset må du fylle ut påmeldingsskjemaet nedenfor.
Deltakelse er gratis. Se program for tider og innhold. Oppkoblingsdetaljer vil bli sendt på e-post til den adressen du benytter ved påmelding.