Digitalt fagkurs: Medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer

Gutt med diagnosen som leker

Digitalt fagkurs: Medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med personer med aktuelle diagnoser eller som ønsker å lære mer om bevegelsesforstyrrelser.
Pårørende som ikke er påmeldt brukerkurset er også velkommen til å melde seg på dette fagkurset. Personer som deltar på brukerkurset Nevrodegenerative jernavleiringssykdommer er automatisk påmeldt dette fagkurset, og deltar samlet på Frambu. 

Mål for fagkurset

Å øke deltagernes kunnskap om medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer, samt oppfølging og behandlingsmuligheter.

Aktuelle diagnoser

  • PLA2G6-assosiert nevrodegenerativ sykdom
  • Panthothenate kinase-assosiert nevrodegenerativ sykdom
  • Nevrodegenerative jernavleiringssykdommer

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på om kurset er aktuelt for deg.

Påmelding og informasjon

For å delta på fagkurset må du fylle ut påmeldingsskjemaet nedenfor.
Deltakelse er gratis. Se program for tider og innhold.