Medisinsk behandling og tverrfaglig oppfølging ved metakromatisk leukodystrofi

Hvem er dette fagkurset for?

Vi inviterer til fagkurs om medisinsk behandling og tverrfaglig oppfølging ved metakromatisk leukodystrofi, for fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med denne diagnosen. Pårørende er også velkomne til å delta.

Hva ønsker vi med dette fagkurset?

Kurset vil ha fokus på metakromatisk leukodystrofi med debut i barne- og ungdomsalder (ikke adult form). Første del av kurset vil gi oppdatert medisinsk kunnskap om diagnosen. Andre del av kurset vil ha fokus på hvordan møte familier som lever med et alvorlig sykt barn.

Program med nærmere informasjon og innhold kommer på denne siden i god tid før fagkurset.

Påmelding og informasjon

For å delta på fagkurset må du fylle ut påmeldingsskjemaet nedenfor (kommer).