AVLYST – Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser – fellesenheten

På grunn av korona-epidemien er alle kurs på Frambu til og med 15. mai avlyst.
Vi beklager dette.

 

Denne uken holder Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser -fellesenheten (NKSD-f) et todagers kurs på Frambu.

Les mer om NKSD-f her. 

Gjestekurs fra andre sjeldensentra
Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper. Disse kursene står oppført i kurskalenderen vår som gjestekurs. Spørsmål om kurset må rettes til det aktuelle senteret.