Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT) i voksen alder

I dette nettkurset vil du lære om Charcot-Marie-Tooths sykdom som er en sjelden nevromuskulær sykdom, hvilke symptomer/funksjonsnedsettelser som kan oppstå og konsekvensene av disse. Nettkurset er spesielt rettet mot ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester og saksbehandlere i NAV og kommune. Gjennomføringen av nettkurset gir ikke kursbevis.

Ta kurset her