Elev med nevrofibromatose og assistent på skolen

Nevrofibromatose type 1: Tilrettelegging i skolehverdagen

Målgruppe

Pedagogisk personale, assistenter og andre som arbeider med elever med nevrofibromatose type 1 i grunnskole og skolefritidsordning eller aktivitetsskole

Hensikt

Kurset gir grunnleggene kunnskap om nevrofibromatose type 1 (NF1) og hvordan du kan legge til rette for en best mulig skolehverdag for elever med diagnosen

Innhold

Kurset er delt inn i fem moduler:

  • Medisinsk informasjon
  • Kognitiv funksjon og læring
  • Tilrettelegging for læring
  • Sosial kompetanse, relasjoner og samspill hos elever med NF1
  • Motorikk og fysisk aktivitet
Praktisk informasjon

Kurset er gratis og tar ca 2,5 timer å gjennomføre.
Du velger selv om du vil ta kurset med eller uten kursbevis.

Gå til kurset