Setertjern på Frambu med natur

Nevronal ceroid lipofuscinose (JNCL/CLN3)

Hvem er dette fagkurset for?

Fagkurset er rettet mot fagpersoner, tjenesteytere og pårørende til personer med JNCL/CLN3 i alle aldre.

Opptak fra fagdag:

 

Hva ønsker vi med dette fagkurset?

I løpet av fagkurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap og forståelse av

 • Medisinsk oppfølging og behandling
 • Barnedemens
 • Psykiske vansker ved JNCL
 • Forskning på CLN3
 • Overgangen fra barnemedisin til voksenmedisin
 • Erfaringsstemme -overgang barn til voksen

vi forbeholder oss retten til endringer.

 

Forhåndsgodkjenning av kurstimer

 

 • Norsk Fysioterapeutforbund
  Kurset oppfyller alle godkjenningskriterier, og følgelig kan kurset, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet. Kurset er godkjent med 6 timer.
 • Norsk psykologforening
  Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 5 timer. (Kurset er godkjent for 2 år i perioden fra 20.03.2023 til 19.03.2025, dersom innhold og omfang er uendret).

fagkurset er søkt godkjent hos flere forbund. Informasjon publiseres her fortløpende.

 

Fagkursbevis til digitale deltakere
Fagkursbevis utstedes og sendes til den enkelte deltaker som registreres påkoblet når fagkurset gjennomføres.
Dersom du ser kurset sammen med andre, og ikke samtidig selv er påkoblet, kan vi ikke utstede kursbevis.

 

Påmelding og praktisk informasjon

På fagkurs som gjennomføres i brukerkurs, kan du velge om du vil delta fysisk på Frambu, eller digitalt. For å delta, må du fylle ut påmeldingsskjemaet nedenfor. Familier som deltar på ukens brukerkurs er automatisk påmeldt fagkurset. 

Fysisk deltakelse: 

 • Påmeldingsfristen gjelder for deg som ønsker å komme til Frambu (fysisk deltakelse).
 • Fysisk deltakelse koster kroner 500,- for tjenesteytere/fagpersoner, og betales ved påmelding.
 • Fysisk deltakelse er gratis for pårørende.
 • Du kan stille spørsmål underveis når foreleser åpner for det, og utveksle erfaringer i pausene gjennom dagen.
 • Lunsj og pauser med kaffe/te er inkludert for alle deltakere på Frambu.

Digital deltakelse:

 • Det er mulig å melde seg på helt frem til programmet begynner.
 • Du vil motta en lenke til Vimeo på e-post dagen før fagkurset, denne skal du benytte når fagkurset starter. Koble deg gjerne opp 15 minutter før programmet begynner.
 • Du kan stille spørsmål i chatten underveis.
 • Deltakelse er gratis.
Vil du delta?

Meld deg på her:

.

 

.