Digitalt fagkurs: Prader-Willis syndrom

Målgruppe
Ansatte i skole og SFO som arbeider med barn/ungdom med Prader-Willis syndrom. Pårørende kan også delta.

Mål for fagkurset
Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og aktuelle tiltak. Se programmet for nærmere innhold.

Ulike måter å delta på
Smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, derfor vil dette fagkurset gjennomføres kun digitalt. Vi vil sende epost med informasjon om oppkobling til alle som har meldt seg på i god tid før kurset.

Pårørende
Pårørende som deltar på fagkurset kan søke om opplæringspenger. Ta kontakt med Eva Løvdahl på fagkurs@frambu.no hvis dette er aktuelt for deg, eller du har spørsmål rundt dette.