Prader-Willis syndrom

Prader-Willis syndrom

Målgruppe
Ansatte i skole og SFO som arbeider med barn/ungdom med Prader-Willis syndrom. Pårørende kan også delta.

Mål for fagkurset
Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og aktuelle tiltak.

Fagkurs på Frambu
Her kan du lese mer om hva fagkurs på Frambu innebærer.
Påmeldingsskjema kommer på denne siden senere.