Illustrasjon av person som får pustehjelp

PUST – Bruk av langtids mekanisk ventilasjon

Målgruppe

Målgruppe for kurset er personer med aktuelle diagnoser, pårørende og assistenter og helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten eller brukerstyrt personlig assistanse som har liten erfaring med brukere med pustemaskin.

Hensikt

Hensikten med kurset er å kvalitetssikre opplæringen for brukere av langtids mekanisk ventilasjon gjennom et tilgjengelig, brukervennlig og standardisert, men individuelt tilpasset e-læringsprogram.

Innhold

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon. Dette kan for eksempel være personer med nevromuskulære sykdommer.

Kurset består av de tre modulene “Å leve med”, “Å puste med” og “Å samarbeide med” og inneholder brukerhistorier om hvordan man kan leve et godt liv med pustehjelp og hjemmerespirator.

Praktisk informasjon

Kurset er gratis og tar ca 4-6 timer å gjennomføre.
For å få utstedt kursbevis, må du besvare quiz og refleksjonsoppgaver.

Gå til kurset