Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) holder gjestekurs om Bardet-Biedl syndrom på Frambu disse dagene

Les mer om kurset her

 


Gjestekurs fra andre sjeldensentra
Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper. Disse kursene står oppført i kurskalenderen vår som gjesekurs. Spørsmål om kurset må rettes til arrangøren.