Sjeldne diagnoser og nevroutviklingsforstyrrelser (digitalt fagkurs)

Onsdag 22. mai 2024 holder Frambu digitalt fagkurs om sjeldne diagnoser og nevroutviklingsforstyrrelser.

Hvem er fagkurset for?

Fagkurset er rettet mot fagpersoner og tjenesteytere med personer som arbeider med personer med  sjeldne diagnoser og nevroutviklingsforstyrrelser. Pårørende er også velkomne til å delta.

Hva ønsker vi med fagkurset?

Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om diagnosene, hvordan forskjellige sjeldne diagnoser kan ha ulike profiler innenfor nevroutviklingsforstyrrelser, og at dette kan påvirke hvilke tiltak og tilrettelegginger vi setter i verk.

Påmeldingsskjema med praktisk informasjon til deltakere blir lagt ut her i løpet av høsten 2023. Det er mulig å melde seg på helt frem til det digitale fagkurset begynner.