Sjeldne diagnoser og nevroutviklingsforstyrrelser (digitalt fagkurs)

Onsdag 22. mai 2024 holder Frambu digitalt fagkurs om sjeldne diagnoser og nevroutviklingsforstyrrelser.

Hvem er fagkurset for?

Fagkurset er rettet mot fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med personer med  sjeldne diagnoser og nevroutviklingsforstyrrelser. Pårørende er også velkomne til å delta.

Hva ønsker vi med fagkurset?

Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om diagnosene, hvordan forskjellige sjeldne diagnoser kan ha ulike profiler innenfor nevroutviklingsforstyrrelser, og at dette kan påvirke hvilke tiltak og tilrettelegginger vi setter i verk.

Se programmet for nærmere tider og innhold.  
Fagkurset er gratis, men du må melde deg på. Det er mulig å melde seg på helt frem til det digitale fagkurset begynner.

Vil du delta?

Meld deg på her: