Illustrasjon som viser ulike søsken

Søskenintervensjonen SIBS (Forkurs)

Målgruppe

Fagpersoner i kommuner som skal læres opp til å bli gruppeleder/tilrettelegger i samtalegrupper

 
Hensikt

Dette kurset gir deg nødvendige forkunnskaper for å bli en god gruppeleder/tilrettelegger og veileder i søskenintervensjonen SIBS. Dette nettkurset må gjennomføres før du kan delta på den praktiske delen av kurset.

 
Innhold

Søskenintervensjonen SIBS er et forebyggende gruppetiltak for søsken til barn med en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse hvor vi gjennom gruppesamtaler og veiledning ønsker å gi familier gode erfaringer med å snakke sammen om diagnosen og de utfordringer denne gir familien.

Kurset består av fem deler:

  1. Hvorfor tiltaket SIBS?
  2. Oppbygning og mål
  3. Roller og begreper
  4. Utfordrende situasjoner
  5. Informasjon før du kommer til praktisk kurs
 
Praktisk informasjon

Kurset er gratis og tar ca 1 time å gjennomføre.

 

 
Gå til kurset
Click here for English version