Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker (tre kurs i uke 39,42,45)

Laavo og bål

Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker (tre kurs i uke 39,42,45)

Målgruppe
Personer i alle aldre med en svært sjelden kromosom- eller genforandring som gir sammensatte vansker. Deres familier/pårørende og tjenesteytere kan også søke om å delta på kurset.

Gruppen med svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker i stor og sammensatt og øker raskt. Frambu arrangerer derfor tre skreddersydde kurs med felles søknadsfrist for personer i alle aldre med aktuelle diagnoser i følgende uker:

21.09.20-25.09.20 (uke 39)
12.10.20-16.10.20 (uke 42)
02.11.20-06.11.20 (uke 45)

For å kunne tilby så relevante kurs som mulig til hver enkelt deltaker, ønsker vi å sette sammen deltakerne etter diagnose, alder eller funksjon slik at de har mest mulig til felles. Det er derfor ikke mulig å søke om plass for en bestemt uke. Deltakerne vil få beskjed om hvilken uke de eventuelt har fått plass på etter at søknadsfristen er utløpt. Søknadsfristen for alle tre kursene er 15. juni 2020.

Vil du vite mer om å delta på kurs på Frambu?
Her kan du lese mer om hvordan våre kurs er lagt opp. 

Vil du dele dette med noen andre?