Trippel X

Trippel X

Målgruppe
Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med barn/ungdom med trippel X i grunnskolealder. Pårørende kan også delta.

Mål for fagkurset
Å styrke deltagernes kunnskap om diagnosen og aktuelle tiltak.

Hva trenger jeg å vite om fagkurs på Frambu?
denne siden finner du praktisk informasjon om våre fagkurs. Deltakelse kan skje på Frambu (koster kr. 500,- ) eller digitalt via strømming/videokonferanse.

Påmeldingsskjema kommer på denne siden i løpet av høsten 2020.