Digitalt fagkurs: Trippel X

Digitalt fagkurs: Trippel X

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med barn/ungdom med trippel X i grunnskolealder, for eksempel ansatte i BUP, psykologer, psykiatrisk sykepleier, helsestasjon/helsesykepleier og ansatte i skole. Pårørende kan også delta.

Mål for fagkurset

Å styrke deltagernes kunnskap om diagnosen og aktuelle tiltak.

Ønsker du å delta?