Ung dame med Smith-Magenis' syndrom

Utfordrende atferd ved Smith-Magenis’ syndrom (sted: Ålesund)

Frambu arrangerer i samarbeid med Habiliteringen i Ålesund et regionalt fagkurs for alle som jobber med barn, ungdom eller voksne med Smith-Magenis’ syndrom.

Tid og sted

Fagkurset holdes i Ålesund, torsdag 10. november.
Oppmøte og registrering: 08.30-09.00
Fagkurset begynner kl. 09.00 og varer til 16.00.

Nærmere program kommer. 

Adresse:
Ålesund sykehus
i lokalene til BUP,
Geilebergvegen 20,
6017 Ålesund

Her finner du Ålesund sjukehus

Hva ønsker vi med dette regionale fagkurset?

Fagkurset vil ha fokus på utfordrende atferd og hvordan denne kan møtes og forebygges. Vi ønsker å lage en fagdag der deltakerne får informasjon om diagnosen, atferdsutfordringer samt lovverket rundt tvang og makt.

Hvem er dette regionale fagkurset for?

Kurset er for fagpersoner og pårørende til personer med Smith Magenis’ syndrom. Alle aldersgrupper.

Praktisk informasjon

Påmeldingsfristen er 21. oktober.
Pris for regionalt fagkurs er kr. 500,- (fagpersoner). Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, materiell og kursbevis.
Pårørende deltar gratis, men må også melde seg på i skjemaet under.