Barn med Smith-Magenis' syndrom på lekeplass

Utfordrende atferd ved Smith-Magenis’ syndrom (sted: Stavanger)

Frambu i samarbeid med Habiliteringen i Stavanger arrangerer et regionalt fagkurs for alle som jobber med barn, ungdom eller voksne med Smith-Magenis’ syndrom.

Tid og sted

Fagkurset holdes i Stavanger, tirsdag 5. september 2023
Oppmøte og registrering: 08.30-09.00
Fagkurset begynner kl. 09.00 og varer til 16.00.

-med forbehold om endringer. 

Nærmere informasjon om sted/adresse og programinnhold kommer. 

Hva ønsker vi med dette regionale fagkurset?

Fagkurset vil ha fokus på utfordrende atferd og hvordan denne kan møtes og forebygges. Vi ønsker å lage en fagdag der deltakerne får informasjon om diagnosen, atferdsutfordringer samt lovverket rundt tvang og makt.

Hvem er dette regionale fagkurset for?

Kurset er for fagpersoner og pårørende til personer med Smith Magenis’ syndrom. Alle aldersgrupper.

Ungdom med Smith-Magenis' syndrom
Praktisk informasjon

Påmeldingsfristen er 15. august.

Pris for regionalt fagkurs er kr. 500,- (fagpersoner). Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, materiell og kursbevis.

Pårørende deltar gratis, men må også melde seg på i skjemaet under: (legges ut snart)