Voksne med Duchennes muskeldystrofi

Voksne med Duchennes muskeldystrofi

Målgruppe
Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med voksne med Duchennes muskeldystrofi. Personer med diagnosen og deres pårørende kan også delta.

Mål for fagkurset
Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og om oppfølging og behandling av voksne med Duchennes muskeldystrofi.

Hva trenger jeg å vite om fagkurs på Frambu?
På denne siden finner du praktisk informasjon om våre fagkurs. Deltakelse kan skje på Frambu (koster kr. 500,- ) eller digitalt via strømming/videokonferanse.

Påmeldingsskjema kommer på denne siden i løpet av høsten 2020.