Behandling og oppfølgning av personer med Duchennes muskeldystrofi

Behandling og oppfølgning av personer med Duchennes muskeldystrofi

Målgruppe

Alle helsefaglige yrkesgrupper som har berøring med behandling og/eller oppfølgning av av barn eller voksne med Duchennes muskeldystrofi, for eksempel leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ortopediingeniører, ernæringsfysiologer, sykepleiere, assistenter m.fl.

Mål for fagkurset/fordypningsseminaret

Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og om oppfølging og behandling av barn og voksne med Duchennes muskeldystrofi. Fagseminaret er et samarbeid mellom Enhet for medfødte arvelige nevromuskulære diagnoser (EMAN), Sophies Minde Ortopedi og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Se under “dokumenter” for nærmere informasjon.

Vil du holdes oppdatert om dette fagseminaret?

Bli satt opp på mailing liste for å motta mer informasjon om fordypningsseminaret ved å sende en e-post med emnefelt «DMD fagseminar 2021» og kontaktopplysninger til: pia.nolstedt@sophiesminde.no

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål