Digitalt fagkurs: Voksne med Duchennes muskeldystrofi

Digitalt fagkurs: Voksne med Duchennes muskeldystrofi

Målgruppe
Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med voksne med Duchennes muskeldystrofi. Personer med diagnosen og deres pårørende kan også delta.

Mål for fagkurset
Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og om oppfølging og behandling av voksne med Duchennes muskeldystrofi.

Nærmere informasjon og påmeldingslenke kommer snart!