Behandling og oppfølgning av personer med Duchennes muskeldystrofi

Målgruppe

Alle helsefaglige yrkesgrupper som bidrar i behandling og/eller oppfølgning av barn eller voksne med Duchennes muskeldystrofi, for eksempel leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ortopediingeniører, ernæringsfysiologer, sykepleiere, assistenter m.fl. fra lokale miljøer, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, voksenhabilitering, barnehabilitering m. fl.

Mål for seminaret

Formålet med arrangementet er å samle fagmiljøene for barn- og voksenoppfølgning til et felles fagseminar for å dele kunnskap og øke kompetansenivået. Samtidig skal arrangementet fremme koordinering og kvalitetssikring av tjenester for å gi smidige overganger og bedre samarbeid slik personer med Duchennes muskeldystrofi får best mulig behandling og oppfølgning i et livsløpsperspektiv.

Innhold

Seminaret handler om behandling og oppfølgning av personer med Duchennes muskeldystrofi i Norge og består av en kombinasjon av fellessesjoner og parallell-sesjoner.

Kurset er forhåndsgodkjent av Norsk Fysioterapeutforbund med 12 timer.
Det jobbes for å få kurset godkjent hos flere forbund.

Mer informasjon og påmelding

Fagseminaret er et samarbeid mellom Enhet for medfødte arvelige nevromuskulære tilstander, Sophies Minde Ortopedi og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Les mer om arrangementet og hvordan du kan melde deg på her

.