Pågående prosjekter

Her har vi samlet kort informasjon om pågående forskning og utviklingsprosjekter Frambu leder eller deltar i.

Se menyen for omtale av de enkelte prosjektene.

(NB: Denne siden er under utvikling)

.